Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, czyli nic się u nas nie marnuje

Home » Programy edukacyjne » Innowacje » Czego oko nie widziało,…
 27.02.2018

Tydzień Języka Polskiego stał się dla nas okazją do konstruktywnej destrukcji. Zbędne, stare, przeznaczone na makulaturę książki, przybory do rysowania, malowania, głowa pełna pomysłów i odwaga do tworzenia nowego- to gwarancja niepowtarzalnej lekcji. 
 
Postawiłam uczniów w nowej sytuacji, wymagającej uważnego cichego czytania ze zrozumieniem, aby z wybranych słów stworzyć nowy tekst, nową jakość, nową historię, przemyślenia, poezję itp. 
 
Czytając uważnie, wybierali z potoku słów  wyrazy w celu poukładania ich na nowo, np. stworzenia kolejnego dzieła, jego kontynuacji, wybranego środka stylistycznego.
Wymagało to od nich wielokrotnego czytania tekstu i poszukiwania słów przydatnych do tworzenia nowego. 
 
Pozostawiłam uczniom dowolność tematyczną i wyboru formy. 
 
Z efektów pracy byli bardzo zadowoleni, choć zadanie okazało się nie lada wyzwaniem. 
Każdy z nich miał inną kartkę "umierającej książki", a zatem innym magazynem słów operował. Nie było więc powodu, aby zaglądać do siebie, zadawać rozpraszające pytania, przeszkadzać w działaniu.   
Efekty swojej działalności lekcyjnej prezentowali na tablicy i z zaciekawieniem czytali/ oglądali prace rówieśników.  
 
 
Jakie umiejętności ćwiczyliśmy? 
Wyszukiwanie  w tekście potrzebnych informacji  
Porządkowanie  informacji w zależności od ich funkcji w przekazie 
Rozróżnianie normy językowej wzorcowej oraz użytkowej, stosowanie się do nich 
Gromadzenie i porządkowanie materiału rzeczowego potrzebnego do tworzenia nowej wypowiedzi 
Wykonywanie przekształcenia na tekście cudzym 
Odczytanie tekstów poprzez przekład intersemiotyczny

Uczniowie koncentrowali  się na słowie, uważnie czytali teksty i zastanawiali się nad ich przekazem. Pracowali z wielkim zaangażowaniem. Zadawali liczne pytania. Wykazywali się umiejętnościami językowymi i interpunkcyjnymi.  
Warto wracać do tej aktywności.

Wioletta Rafałowicz

up