W samorządzie uczniowskim praca wre!!!

Home » Szkoła » Samorząd Uczniowski » W samorządzie uczniowskim praca…
 14.10.2017

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania i zadania do realizacji. We wrześniu odbyły się 4 zebrania samorządu, którego członkami są gospodarze klas VII,  II i III. Podczas zebrania 16. września gospodarze klas wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 19 uczniów oddało swoje głosy: 17 głosów uzyskała Agata Wawruszczak zdobywając tytuł przewodniczącej, 2 głosów uzyskała Estera Dziedziuch i objęła funkcję wiceprzewodniczącej. Dziewczęta także w poprzednich latach udzielały się na rzecz SU, więc mają doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu imprez szkolnych. Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!!!

W  nowym roku szkolnym przygotowaliśmy już dla chłopców słodkie upominki z okazji ich święta. Pamiętaliśmy także aby uhonorować nauczycieli i pracowników szkoły, składając serdeczne życzenia, dziękując za przekazywaną wiedzę i wychowanie oraz wręczając przygotowane wcześniej słodkości. 

up