Santiago uczy nas pokonywania trudności

Home » Programy edukacyjne » Lekturiada » Santiago uczy nas pokonywania…
 14.04.2018

Wczorajsze zajęcia poświęciliśmy na czytanie opowiadania E. Hemingwaya "Stary człowiek i morze". Zadaniem uczniów było wypożyczenie książki, przyniesienie jej na lekcję oraz zadbanie o drobne rekwizyty, elementy stroju.
Kilku uczniów nie wiedziało o zadaniu, więc nie posiadało wspomnianych przedmiotów.  Z tego powodu nie brali udział w aktywnym czytaniu, lecz obserwowali to, co dzieje się na lekcji, słuchali  i redagowali sprawozdanie, które zaprezentowali na kolejnych zajęciach.

Lekcję poprzedziłam ciekawostkami z życia E. Hemingwaya, które wywarły wielkie wrażenie na uczniach i sprawiły, że skoncentrowali się na treści opowiadania. 

Do końca lekcji skupieni głośno czytali tekst, zmieniając  się systematycznie zgodnie z ustaloną zasadą- nowy akapit, kolejna osoba czyta głośno. Wywarło to wrażenie także na słuchaczach, o czym wspomnieli w swoich sprawozdaniach.
Oswajaliśmy temat starości, która- jeśli nić naszego życia nie zostanie przerwana- nieubłagalnie nastąpi. Rozmawialiśmy o trudnościach, niedogodnościach, potrzebach i oczekiwaniach ludzi w podeszłym wieku.
Akcentowaliśmy potrzebę bycia akceptowanym i szanowanym. Podejmowaliśmy zagadnienie godności człowieka bez względu na wiek człowieka, status majątkowy, osiągnięcia życiowe.

Zrozumieliśmy, że przyjaźni nie ogranicza wiek przyjaciół i nikt nie powinien być samotny. Podziwiając dokonania postaci, doszliśmy do wniosku, że-  jeśli się bardzo w coś wierzy, w realizację planów angażuje się całym sercem i popiera to ciężką pracą- można osiągnąć sukces, spełnić swoje marzenia.

Uczniowie deklarowali, że chcieliby do takiej formy pracy powrócić w niedalekiej przyszłości, co bardzo mnie cieszy.
Jestem też przekonana, że wielu z nich przeczytało książkę do końca, bo na lekcji zabrakło nam na to czasu. 

Wioletta Rafałowicz

up