Seminarium kontaktowe i nowy projekt eTwinning

Home » Programy edukacyjne » eTwinning » Seminarium kontaktowe i nowy…
 17.10.2017

Szkolenie odbyło się w Gorzowie w dniach 11-12 października 2017 r. 
Podczas wykładu programowanie zostanie przedstawione jako pełny proces rozwiązania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, a nie tylko z punktu widzenia i według definicji obowiązującej w informatyce.

Wykład uświadamiał, że przybliżenie uczniowi takiego sposobu myślenia - prowadzi do rozwiązania określonej sytuacji problemowej: uczniowie stosując różne podejścia i metody – również w grupie, sami znajdują metodę rozwiązania problemu – wypracowują określony algorytm działania. Dopiero w tym momencie znalezione rozwiązanie można poprzez programowanie przenieść na komputer , korzystając w tym celu z gotowych aplikacji.
Jest to kluczowy sposób działania w nauce innych przedmiotów, a także 
w aktywności życiowej. Nauka programowania najmłodszych uczniów wyzwala w nich kreatywność, ma wpływ na późniejszy wzrost ich działań innowacyjnych oraz wspomaga nabycie umiejętności optymalizacji działań.

Celem warsztatu było praktyczne przedstawienie programowania jako procesu wspomagającego rozwiązywanie problemów i myślenia algorytmicznego w nauczaniu/nauce każdego przedmiotu. Chodzi o przełamanie stereotypu istniejącego wśród nauczycieli, że programowanie dotyczy tylko i wyłącznie informatyki.

W wyniku warsztatu uczestnicy nabyli umiejętność przygotowania uczniów do logicznego myślenia i pracy grupowej, stymulowania ich kreatywności poprzez proces programowania. Otrzymali także wskazówki, gdzie szukać wartościowych i darmowych materiałów, które mogą być pomocne w ich samokształceniu i prowadzeniu lekcji z wykorzystaniem programowania bez komputera – pomysły na ciekawą lekcję każdego przedmiotu, w każdych warunkach.
Wynikiem pracy w grupowej jest wspólnie opracowany projekt, który został zarejestrowany na platformie eTwinning. Zatytułowaliśmy go WSZYSCY JESTEŚMY WARTOŚCIOWI.

Na zajęciach dydaktyczno- opiekuńczych będziemy pracowali nad rozwijaniem poczucia własnej wartości, podniesieniem samooceny naszych uczniów oraz kształtowaniem postaw akceptacji wobec drugiego człowieka. Działania będą służyć podkreślaniu swoich mocnych stron i rozwijaniu pasji.

Wioletta Rafałowicz

up