Jak przygotowywaliśmy się do zadania 2?

Home » Programy edukacyjne » Innowacje » Jak przygotowywaliśmy się do…
 09.10.2018

Przy pomocy Ortopka wykonaliśmy dzisiaj pomoce, które posłużyły nam do rozdzielenia zadań. Na kolorowych karteczkach zapisaliśmy proponowane głoski. 

Następnie przypięliśmy je do tablicy przy pomocy magnesów w ten sposób, aby inni nie mogli zobaczyć, jaka głoska się pod nimi kryje.

Kolejny krok to podział uczniów na grupy. Wykorzystałam do tego celu kolorowe nakrętki. Losowy podział uczniów mobilizuje wszystkich do działania.

Każda grupa wytypowała jednego  przedstawiciela, który odkrył kartę, pod którą ukrywała się tajemnicza głoska.

Następnie uczniowie rozpoczęli pracę nad wspólną pracą literacką. Ustaliliśmy, że wytwory swojej współpracy zamieszczą na utworzonym przeze mnie i udostępnionym dysku google.

Dodatkowo utrudniłam moim uczniom zadanie, wskazując na elementy obowiązkowe zadania: bohater znany im z literatury, choć niekoniecznie lektury, opis, charakterystyka bohatera, miejsce i czas akcji, dialog, punkt kulminacyjny, zwrot akcji, puenta.

Teraz czekam już na efekty pracy moich podopiecznych. 

Wioletta Rafałowicz 

up