Świetlica

Home » Szkoła » Świetlica

Informacje z życia i działalności świetlicy szkolnej

Świetlica dla klas młodszych

Od września 2017 roku w naszej szkole otwarta została świetlica szkolna dla dzieci z klas I-IV. Powstała zgodnie z potrzebami rodziców uczniów klas młodszych. Wyposażona została w nowe, kolorowe meble, zabawki, gry, materiały piśmiennicze i pomoce dydaktyczne. Zaprasza dzieci hasłem umieszczonym na drzwiach: "W świetlicy jak w domu- ciepło życzliwie , bezpiecznie". Otwarta jest od godz. 6.30, gdzie na uczniów czeka pani witając je uśmiechem i zapraszając do udziału w zajęciach. 

W ciągu dnia zajęcia odbywają się zgodnie z planem pracy świetlicy. Wśród nich są m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, ogólnorozwojowe. Wytwory uczniów stanowią dekoracje tego pomieszczenia. Uczniowie przychodzący do świetlicy mają możliwość odrobienia zadań domowych korzystając z pomocy nauczyciela. 

Przy sprzyjających warunkach pogodowych, dzieci pod opieką nauczyciela wychodzą na świeże powietrze, bawią się na placu zabaw, grają w gry zespołowe. W trakcie dnia jest również czas na zabawy dowolne, które organizują sami uczniowie. W ten sposób integrują się ze sobą. Świetlica cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, a zwłaszcza dzieci, których przybywa i które po lekcjach lubią spędzać w niej czas.

Anna  Wierzbicka

up