Historia szkoły

Home » Szkoła » Historia szkoły

Historia naszej placówki

Odznaka Szkoła Równego Traktowania

W czerwcu 2016 roku otrzymaliśmy zaszczytną odznakę Szkoły Równego Traktowania z rąk pana Stanisława Trociuka- zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pani Marii Starzewskiej - koordynatora programu realizowanego dzięki Fundacji im. Bronisława Geremka.

W ramach realizacji programu opracowaliśmy Kodeks Równego Traktowania.

Kodeks równego traktowania obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Dla lepszego w szkole współdziałania stworzyliśmy kodeks równego traktowania

  1. Każdy z nas zasługuje na szacunek.
  2. Okazujemy sobie życzliwość.
  3. Bezinteresownie pomagamy osobom w potrzebie.
  4. Dbamy o rzeczy prywatne i szkolne.
  5. W sytuacjach trudnych szukamy porozumienia.
  6. Mamy różne hobby i zainteresowania.
  7. Nie oceniamy innych, lecz lepiej się poznajemy.
  8. Nikomu nie zadajemy cierpienia.
  9. Dostrzegamy pozytywy w drugim człowieku.
  10. Nie jesteśmy obojętni na los innych ludzi.

Świat jest piękny przez to, że między sobą się różnimy. Choć każdy z nas jest inny, szacunku się uczymy!

Koordynator: Wioletta Rafałowicz

up