Plan zajęć pozalekcyjnych I semestr 2017/2018

Home » Uczniowie » Plan lekcji » Plan zajęć pozalekcyjnych I…
 16.10.2017

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30-8.00 7.00-7.45 12.35-13.20 8.00-9.00 14.25-15.10
konsul. matematyka  DT 10 konsul. j. angielski DP 2 zajęcia artystyczne JT 28 koło techniczne AW św konsult. j. angielski MZ 17
13.30-14.15 11.40-12.25 13.30-14.15 11.40-12.25 konsult. historia  ŁL 1
z.w. matematyka DT 10 zajęcia taneczne  IG 27 eg. j. polski EB 5 eg. matematyka  EK   15.00-16.00
14.25-15.10 12.35-13.20 z.w. geografia  WP 4 12.35-13.20 wsparcie psychologiczne DI 11
z.w. fizyka KC 15 eg. matematyka  EK 4 14.25-15.10 zajęcia teatralne  JT 28    
z.w. chemia  WJ 23 13.30-14.15 eg. j. polski  EB 12 zajecia przyrodnicze  IG 27    
z.w. biologia  IO 20 eg. j. polski EB 5 koło geograficzne DP 20 13.00-13.45    
konsul. j.polski JŁ 12 z.w. matematyka DT 10 koło matematyczne EK 3 zajęcia wyrówawcze MK 29    
15.15-16.00 z.w. j. angielski  DP 2 14.45-15.30 13.30-14.15    
konsul. fizyka KC 15 konsul. j. polski KM 6 Klub Humanisty WR 14 konsul. j. angielski DF 7    
koło j. angielski MZ 17 z.w. matematyka BP 14 Mistrzowie Kodowania MK 25 z.w. j. angielski DP 2    
konsul. informatyka JF 8 14.25-15.10 15.15-16.00 14.25-15.10    
konsul. j. polski JŁ 12 koło biologiczne  IO 20 konsul. j. angielski  DP 6 z.w. matematyka  MK 25    
15.30-16.00 eg. matematyka  MK 3 15.30-16.15 z.w. j. polski  EB 12    
praca z książką  AF czy eg. j. polski EB 12 Klub Miłośników Książki WR 14 z.w. fizyka KC 15    
16.15-17.00 koło historyczne  MU 1 16.15-17.00 konsul. j. niemiecki  KK   7    
z.w. j. polski  JŁ 12 koło matematyczne BP   koło dziennikarskie WR 14 z.w. j. niemiecki BB 6    
17.00-17.45 z.w. chemia  WJ 23 17.00-17.45 koło chemiczne WJ 23    
z.w. j. polski JŁ 12 z.w. chemia AK 20 z.w. j. polski WR 14 z.w. geografia WP 20    
    konsul. wos BD 1 16.00-16.45 koło matematyczne BP 10    
    eg. j. polski MJ 14 zw. matematyka  BP 10 15.15-16.00    
    konsul. fizyka  KC 15     z.w. matematyka MK 3    
    15.15-16.00     15.30-16.15    
    z.w. matematyka MK 3     koło plastyczne WK 5    
    16.00-17.00            
    wsp. pedagog. MC 11            
    16.30-17.30            
    zaj. terapeutyczne IK 29            

Stąd można pobrać plik PDF i wydrukować

up