Nasza kampania doceniona

Home » Programy edukacyjne » eTwinning » Nasza kampania doceniona
 14.11.2018

Kampania społeczna "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" otrzymała Odznakę Jakości.


Projekt "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" stwarzał możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy. Wiele z zadań wykonaliśmy wspólnie ze szkołą partnerską. Dzieliliśmy się pomysłami. Każda ze szkół wykazywała się własnym pomysłem na konkretną akcję, konkretny temat, sposób realizacji. Praca nad projektem była dla wszystkich uczestników wspaniałą przygodą i pretekstem do zawarcia wielu interesujących znajomości. Pracowaliśmy razem nad wspólnym wynikiem i pomagaliśmy sobie wzajemnie podczas realizacji poszczególnych zadań projektu, ale nie pracowaliśmy w tym samym czasie i nad identycznym zadaniem. Dzięki projektowi mogliśmy wyjść poza budynek szkolny i cztery ściany klasy, uczyć się bez korzystania z podręcznika.

Realizując projekt eTwinning pracowaliśmy nad zwiększeniem integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym oraz poprawieniem ich funkcjonowania w tym środowisku. Nasze działania służyły przygotowaniu społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją narządu wzroku, zauważenie ich problemów. Mam nadzieję, że moi uczniowie przełamią lęk we wzajemnych kontaktach, a zdobyte informacje na temat właściwej pomocy osobom niewidomym zaowocują zachowaniami wynikającymi z empatii i otwartości.

Wioletta Rafałowicz

up