Wartości i postawy współczesnego patrioty, czyli Dzień Patrioty i Patriotki XXI w.

Home » Programy edukacyjne » Innowacje » Wartości i postawy współczesnego…
 11.02.2019

W I semestrze bieżącego roku szkolnego realizowaliśmy w naszej szkole projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej – Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku. Jego ideą było wzmocnienie obywatelskiego rozumienia patriotyzmu, kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promowanie postawy społecznego zaangażowania.

Szkoły biorące udział w w/w działaniu zamieściły relacje na wspólnym padlecie.

Każdy uczeń mógł wziąć udział w ankiecie dotyczącej rozumienia nowoczesnego patriotyzmu. Na podstawie udzielonych odpowiedzi powstał krąg wartości i postaw współczesnego patrioty, obejmujący zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność, szacunek, poczucie bezpieczeństwa i otwartość. Można było także sprawdzić swoją wiedzę historyczną, odpowiadając na pytania quizu, rozpoznając postaci historyczne i wydarzenia. Ważnym punktem programu była gra karciana, która integrowała społeczność szkolną i motywowała do zdobywania wiedzy.

Potwierdzeniem realizacji programu są poniższe dyplomy:

Podjęte działania spotkały się z dużym zaangażowaniem uczniów i cieszyły ich zainteresowaniem, co świadczy o tym, że idea patriotyzmu przyświeca każdemu z nas.

Wioletta Rafałowicz

up