Historia szlachecka obrazkami opowiedziana, czyli jak zapamiętać treść "Pana Tadeusza"?

Home » Programy edukacyjne » Lekturiada » Historia szlachecka obrazkami opowiedziana,…
 11.02.2019

Jestem zdania, że ilość materiałów wizualizujących na lekcji ma wpływ na proces przyswajania nowych treści. Najistotniejsze jest jednak zachęcanie uczniów do tworzenia własnych wizualizacji przyswajanych wiadomości, na przykład poprzez przekształcanie treści prezentowanych w formie tekstu na postać graficzną.

Podczas wizualizacji człowiek ma możliwość przeżywania różnorakich emocji, które także wpływają pozytywnie na przyswojenie materiału. Rysowanie/ projektowanie uczniowie traktują często jako zabawę, co ma znaczenie dla motywacji.

Na lekcji poświęconej trudnej lekturze, epopei narodowej, warto wykorzystać wizualizację, np.

  1. przedstawienie treści wybranej księgi w formie komiksu,
  2. uporządkowanie obrazków/ scen z lektury w kolejności chronologicznej,
  3. tworzenie i dopisywanie dialogów, monologów do zaprezentowanych obrazków,
  4. wyszukiwanie cytatów zilustrowanych wcześniej wykonanymi wizualizacjami,
  5. wykonanie fotografii miejsca, przedmiotu, postaci itp. opisanej w lekturze (potraktowanie tekstu jako instrukcji),
  6. opowiadanie treści utworu z wykorzystaniem kolejnych sekwencji obrazkowych.

Polecam tę metodę.

Wioletta Rafałowicz

up