Wizyty Małego Księcia na innych planetach- makieta na lekcji języka polskiego

Home » Programy edukacyjne » Lekturiada » Wizyty Małego Księcia na…
 11.02.2019

Lekcje z lekturą to okazja do pracy metodą projektu.

Uczniowie aktywnie pracują, czytają fragmenty lektury, słuchają się wzajemnie, rywalizują ze sobą i podglądają się wzajemnie w czasie wykonywania zadania. Nawet Ci, co nie sięgnęli do tej pory po książkę, zapamiętują jej treść.

Metoda projektów pozwala na kształtowanie u uczniów wielu umiejętności związanych z podejmowaniem działań. Między innymi uczniowie planują, poszukują pomocy, wsparcia, realizują zadanie i poddają się ocenie nauczyciela, kolegów i koleżanek z klasy, czasem rodziców i rodzeństwa.

Uczą się pracy w grupie, doskonalą umiejętność formułowania problemów i celów. Planują i organizują swoją pracę. Korzystają z różnych źródeł informacji. Integrują wiedzę z różnych przedmiotów nauczania. Prezentują zgromadzony materiał, wykonane zadanie. Przygotowują i wyrażają swoją opinię. Słuchają opinii innych osób w grupie. Podejmują wspólne decyzje, często po dyskusji w jej obrębie. Ponadto dokonują samooceny swojej pracy i oceniają prace równoległych grup.

Dzięki zaangażowaniu w realizację zadania uczniowie z uwagą czytali fragmenty lektury, wykazali się kreatywnością i pomysłowością, zapamiętali miejsce akcji i bohaterów oraz wyciągnęli wnioski ze spotkania Małego Księcia z różnymi postaciami.

Kto nie wierzy, że się tak dzieje, niech wypróbuje tę metodę i podzieli się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami.

Wioletta Rafałowicz

up