W dobrej komitywie z bohaterami "Quo vadis"

Home » Programy edukacyjne » Lekturiada » W dobrej komitywie z…
 09.05.2019

Lekcja służyła uczeniu się a nie sprawdzeniu wiedzy uczniów. 
Pracowaliśmy w parach. Uczniowie, losowo dobrani, korzystali z tekstu lektury.

Bohaterów wypisaliśmy wspólnie na tablicy, a następnie podzieliliśmy się nimi. Zadaniem uczniów było przygotowanie ustnej prezentacji postaci z "Quo vadis" i wykonanie materiałów pomocniczych, z których będą korzystać podczas swojej wypowiedzi.

Każda para wykonała portret postaci oraz przygotowała notatkę wizualną, z której mogła korzystać podczas ustnej prezentacji. 

Zaproponowana aktywność bardzo spodobała się siódmoklasistom. Wypowiadając się, uważnie się słuchali i chętnie dopowiadali treści. Przy okazji ujawniły się inne talenty. 

Podczas lekcji uczniowie doskonalili  czytanie ze zrozumieniem i wyszukiwanie informacji, wypowiadali się na dany temat, poznawali kolejny sposób notowania i uczenia się, doskonaląc przy tym kompetencje społeczne.

Wioletta Rafałowicz

up