Tydzień nowych technologii na języku polskim- nasze aktywności

Home » Programy edukacyjne » Aktywna tablica » Tydzień nowych technologii na…
 04.04.2019

Czy język polski kojarzy się Wam jedynie z długopisem/ piórem i zeszytem? Spróbujmy odczarować ten trudny przedmiot, wykorzystując tik na lekcjach. W tym roku szkolnym, zamiast jednego dnia, zorganizowałam tydzień technologii na swoim przedmiocie.

Zaplanowałam dla moich uczniów 5 aktywności na 5 dni tygodnia z wykorzystaniem nowych technologii.
Działania służyły zapoznaniu uczniów z darmowymi aplikacjami i generatorami oraz przekonaniu ich, że można owocnie i mądrze spędzić czas, wykorzystując laptop, projektor, dostęp do internetu.

Oto one:
1.Quizy i konkursy z wykorzystaniem Quizizza.
Uczniowie grali w gry stworzone przeze mnie, jak i samodzielnie tworzyli quizy poświęcone lekturom szkolnym. Przy okazji przekonali się, jak użyteczne mogą być telefony komórkowe.
2. Zamieszczanie na dysku w chmurze zredagowanych przez uczniów opowiadań oraz zdjęć, udostępnianie ich osobom zainteresowanym i publikacja.
3. Tworzenie labiryntów, krzyżówek, wykreślanek, służących zapamiętaniu treści lektur. Wspólne ich wypełnianie, rozwiązywane na lekcjach powtórzeniowych.
4.Tworzenie "chmur wyrazowych" służących m.in. 
zapamiętaniu wyjątków ortograficznych, 
bogaceniu słownictwa poprzez grupowanie wyrazów bliskoznacznych, utrwaleniu nazw środków stylistycznych,
gromadzeniu materiału o wybranej epoce, twórcy,
zachęceniu do czytania książek,
krótkiej argumentacji,
zebraniu terminów literackich.
5. Wykorzystując aplikację mentimeter, dokonywaliśmy samooceny naszej pracy na lekcjach, dzieliliśmy się refleksjami, udzielaliśmy szybkiej informacji na dany temat itp.
Zwracaliśmy uwagę na to, aby tworzone przez nas hasła, niezbędne do logowania, były bezpieczne.
Z pewnością o lekcjach języka polskiego w naszej szkole można powiedzieć, że są nowoczesne, pomysłowe i przygotowują do mądrego korzystania 
z nowych technologii.

Wioletta Rafałowicz

up