Szkolenia Online "Aktywna Tablica"

Home » Programy edukacyjne » Aktywna tablica » Szkolenia Online "Aktywna Tablica"
 12.06.2018

Szkoły biorące udział w Rządowym programie rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019- "Aktywna tablica"- utworzyły sieć dzielenia się wiedzą "Aktywna Tablica- spotkania online" oraz aktywnie uczestniczyły w wymianie doświadczeń na forum grupy FB "Aktywna Tablica". W skład tej niezwykłej sieci weszło ponad 130 szkół z całej Polski. Spotkania prowadziła pani Monika Kapuśniak.

Nauczyciele spotykali się za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Odbyło się 12 spotkań, w czasie których zostały zaprezentowane aplikacje i pomysły przydatne na lekcjach różnych przedmiotów.
Webinaria zostały nagrane i umieszczone w aplikacji Livebinders://bit.ly/aktywnat.

Z naszej szkoły brała aktywny udział w spotkaniach pani Wioletta Rafałowicz, dzieląc się pomysłami i doświadczeniem.

W.R.

up