Lektura w pudełku

Home » Programy edukacyjne » Lekturiada » Lektura w pudełku
 26.11.2018

Uczniowie, za pomocą niewielkiego pudełka, stworzyli świat ukazany w "Balladynie" zgodnie ze swoimi wyobrażeniami. Atrakcyjna metoda zmotywowała uczniów do pracy i sprawiła, że po książkę sięgnęli także Ci, którzy jej nie przeczytali.

Wcześniej poprosiłam uczniów, by podczas cyklu omawiania lektury zastanowili się, jakie rekwizyty będą im się kojarzyły z treścią utworu oraz pomogą go zapamiętać. Nie narzucałam ich formatu, nie określiłam ilość rekwizytów, choć udzieliłam kilku podpowiedzi na lekcjach z lekturą. Poinformowałam jednak uczniów, że ich zadaniem będzie omówienie zawartości pudełka i uzasadnienie dobranych przedmiotów. Prezentacja miała formę pokazu. Autor pudełka sam demonstrował jego wnętrze oraz rekwizyty. Opowiadał o nich, wykazując się znajomością lektury. Argumentował dobór, wygląd itp. posługując się skojarzeniami.

Oczywiście, niektóre się elementy się powtarzały, ale służyło to utrwaleniu treści lektury. Uczniowie zapamiętali więcej z treści lektury, byli zaciekawieni wytworami i słuchali uważnie swoich wypowiedzi.

Najważniejszy dla mnie był fakt, że każdy uczeń został zmotywowany do tego, by wypowiedzieć na forum chociaż kilka zdań. Nie od dziś wiadomo, że wypowiedzi ustne zawsze bardzo stresują uczniów, a zadanie pozwoliło na pokonanie własnych słabości i pokazało, że kilkuminutowa wypowiedź nie jest czymś bardzo trudnym.

Wioletta Rafałowicz

up