Jak o-tag-owaliśmy lektury

Home » Programy edukacyjne » Lekturiada » Jak o-tag-owaliśmy lektury
 13.10.2018

Na ostatniej lekcji poświęconej lekturze wykorzystaliśmy ,,tagi" do zebrania informacji o książce.

Tag to inaczej słowo kluczowe,  powtarzająca się myśl tekstu. 

Może być nie tylko pojedynczym słowem, ale także połączeniem wyrazów. 
Tag pełni rolę odnośnika do pozostałych tekstów zawierających podobne znaczenie. Jest czynnikiem grupującym treści według ich sensu czy też określonych cech. Z takiej perspektywy tag  pomaga czytelnikowi grupować treści według wiodących motywów. Jest nowoczesnym sposobem uporządkowania wiedzy o lekturach jeszcze przez egzaminem.
Tagi pomagają w doborze przykładów literackich do określonego tematu wypracowania.
 
Pracowaliśmy przy ich tworzeniu wspólnie- uczniowie samodzielnie, w chwili swojej gotowości, podchodzili do tablicy i zapisywali propozycję tagu. Potem zapisaliśmy je w zeszytach przedmiotowych i utworzyliśmy chmury wyrazowe.
Potem redagowaliśmy własne tematy wypracowań do powyższych lektur. 

Zapraszam do obejrzenia prac poświęconych lekturom: "Zemsta" i "Balladyna".

Wioletta Rafałowicz

up